Setkání varhaníků pražské arcidiecéze

Strahovský klášter, Praha 1

Srdečně zveme všechny varhaníky působící v pražské arcidiecézi na společné setkání 21. října 2023 od 9 hodin ve Strahovském klášteře. Vstup přes nádvoří – opatský dvůr. Garantem akce je biskup Václav Malý. Pohoštění účastníků bude zajištěno, program vyvrcholí společnými nešporami s panem arcibiskupem Janem Graubnerem.

Program:

9.00 registrace účastníků (zápis + kontaktní formulář) – rozdání jmenovek, programu – brožury

9.30 zahájení / přivítání- Mons. Václav Malý + duchovní slovo

9.45 – 1. přednáška: “Poslání hudebníka v liturgii” – R. Tichý

10.10 navazuje moderovaná diskuze

10.30 PAUZA

10.45 “O varhanách v diecézi” – Š. Svoboda

11.15 – navazuje moderovaná diskuze

12.00 –  modlitba “Angelus Domini”

12.15 – 13.30 pauza na oběd

13.30  – nabídka prezentace aktivit pro hudebníky diecéze – kurz pro varhaníky při AP, SDH

14.00 – pracovní skupinky – po vikariátech: strukturovaná zjištění (dané otázky)

15.15 – PAUZA

15.30 – společný nácvik na nešpory – Miroslav Pšenička

16.30 – nešpory v bazilice – Mons. Jan Graubner: předání certifikátů absolventům kurzu 2021-23