Slavnost Ježíše Krista Krále na Svaté Hoře

Svatá Hora u Příbrami

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami zve 20. listopadu na Slavnost Ježíše Krista Krále.

Od 12.00 do 15.00 adorace Nejsvětější Svátosti. Možnost získat plnomocné odpustky. Hudba při mši v 9.00: K. Bříza – III. ordinarium, J. Bříza – mešní proprium. Po odpolední mši sv. zpívané nešpory.