Slavnost Těla a Krve Páně v Praze

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha; Hradčanské náměstí, Praha

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský,  srdečně zve všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 8. června 2023 v 17.00 hod. bude pan arcibiskup sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.

Bozitelo

To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u  kanovnické rezidence č. 10 a třetím oltářem u mariánského sloupu na Hradčanském náměstí, kde bude průvod zakončen.

Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Tomuto společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech. Dosavadní zkušenost ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může mít důstojný průběh, jak je požadováno, a je také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecézním biskupem.

Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. v nové sakristii katedrály.

Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 5. června 2023 nahlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod. do katedrály.

Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.

Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen, vedoucí SAR a arcibiskupský ceremonář