Slavnost všech svatých

kostel Všech svatých na Hradě Pražském

Oslava patrocinia kostela Všech svatých na Hradě Pražském se koná ve středu 1. listopadu 2023. V 17.30 začínají nešpory, pontifikální bohoslužbu spolu s kolegiem kanovníků bude celebrovat pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner v 18.00. U oltáře ministrují bohoslovci pražské arcidiecéze.

Plakát k akci najdete zde.