Slavnostní koncert „Pocta svatému Ignáci“

kostel sv. Ignáce z Loyoly v Praze 2

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní koncert na závěr Ignaciánského roku (20. 5. 2021 – 31. 7. 2022), nazvaný „Pocta svatému Ignáci“ v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Praze 31. července 2022 od 19:00.

Účinkují: Hana Žárová – soprán, Martin Maxmilian Kaiser – varhany. Vstupné 100 Kč, program najdete na plakátu zde.