Slavnostní zahájení akademického roku na ČVUT

Kostel sv. Bartoloměje, Praha-Staré Město

Slavnostní zahájení akademického roku 2023/24 mší svatou „Veni Sancte“, kterou bude celebrovat P. Vladimír Slámečka. Po mši svaté, kterou doprovodí hrou na varhany a zpěvem sbor studentů pod vedením Martina Berana, se v kryptě kostela uskuteční neformální setkání s rektorem ČVUT a dalšími přítomnými představiteli školy. Jsou zváni všichni studenti, akademici a příznivci akademické obce ČVUT v Praze. Pro více informací sledujte fb profil „Akademická duchovní správa ČVUT“, Instagram (ads_cvut) nebo X (Twitter) (adscvut). Kdykoliv jsou k dispozici i klasické webové stránky na adrese http://ads.cvut.cz.