Oslava svátku sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Srdečně vás zveme k oslavě svátku sv. Ludmily, mučednice, Matky věřících naší země v sobotu 16. září 2023 v 17 hodin v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Hlavní celebrant: Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář pražské arcidiecéze.

Pravidelná bohoslužba u hrobu sv. Ludmily se bude konat v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě vždy v sobotu v 17 hodin. (Mše sv. s nedělní platností.) Srdečně zveme k účasti a společné modlitbě za naše rodiny, za mír a další aktuální potřeby.

Plakát najdete zde, více na www.katedralasvatehovita.cz