Starobylá slavnost na Svaté Hoře

Svatá Hora u Příbrami

Od roku 1732 se na Svaté Hoře koná slavnost výročí Korunovace Panny Marie Svatohorské, letos připadá na 17. a 18. června. Po staletí jsou s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky. Myšlenku korunování mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně.

Program:
Sobota 17. června 2023

17.00 – Mše sv. v bazilice, Přednáška PhDr. Věry Smolové o historii Korunovace
18.15 – Komentovaná prohlídka Svaté Hory. Na přednášku i prohlídku (obojí zdarma) prosíme potvrdit účast na tel. 318 429 943.
19.00 – Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
19.30 – Mše svatá z vigilie, celebruje biskup Karel Herbst, následuje světelný průvod.

Neděle 18. června 2023
7.30 – Mše sv. v bazilice
8.30 – Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře
9.00 – Slavnostní mše sv., celebruje arcibiskup Jan Graubner, následuje průvod s milostnou soškou
11.00 – Tichá mše sv. v bazilice
13.00 – Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním u Korunovačního oltáře
14.00 – Varhanní půlhodinka v bazilice
15.30 – Mše svatá
16.15 – České mariánské nešpory

1,4 km dlouhá procházka s panely „Po stopách slavnosti Korunovace na Svatou Horu“ vás provede z náměstí T. G. Masaryka v Příbrami před Svatou Horu. Více na www.svata-hora.cz.