Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Kapitulní kostel Všech svatých na Pražském hradě a svatovítská katedrála

Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v Arcidiecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) a Světového dne zasvěceného života v sobotu 4. února 2023. Mše svatá
bude zahájena v 10.00 hodin obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.