Svatohubertská mše svatá

Svatovítská katedrála

Srdečně Vás zveme na Svatohubertskou mši svatou, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu od 17.00 v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Mši bude celebrovat pražský arcibiskup a český primas J. Exc. Mons. Jan Graubner a začne slavnostním průvodem, ve kterém budou nejen členové Českomoravské myslivecké jednoty a okresních spolků, ale také zájmové kluby, sokolníci s dravci, kynologové se psy, trubači, Dámy české myslivosti, vábiči, autoři, lukostřelci, Řád sv. Huberta, lesnické a církevní školy.

Půjde o završení oslav 100. výročí založení jednotné myslivecké organizace, která spojuje desetitisíce myslivců napříč společenskými vrstvami bez rozdílu vzdělání, profese či původu. Mši svatou bude vysílat přímým přenosem Česká televize na programu ČT2.