Svatomartinská bohoslužba a lampionový průvod na Vyšehradě

Vyšehrad

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vás zve 11. listopadu od 18.00 na Svatomartinskou poutní bohoslužbu v bazilice. Od 14.00 bude otevřena rotunda sv. Martina k individuálním prohlídkám, od 17.00 začne Svatomartinský lampionový průvod po vyšehradských hradbách.

Na pouť zvou skautské středisko Maják a Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Více informací na www.kkvys.cz