Svatoprokopské oslavy na Pražském hradě

kapitulní chrám Všech svatých na Hradě Pražském

Kolegiátní kapitula Všech svatých Vás srdečně zve na oslavy svátku sv. Prokopa v kapitulním chrámu Všech svatých na Hradě Pražském.

V neděli 3. července v 15.00 Moleben k sv. Prokopovi, v 15.30 Archijerejská svatá liturgie. Hlavní celebrant J. Exc. Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha.

V pondělí 4. července v 17.30 Slavnostní nešpory, v 18.00 Pontifikální mše svatá. Hlavní celebrant J. M. Josef Šedivý, O.Cr., generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Při bohoslužbách bude možné uctít ostatky sv. Prokopa Divotvůrce.

Plakát k oslavám svátku sv. Prokopa v kapitulním chrámu Všech svatých na Hradě Pražském najdete zde.