Svatovítské varhanní večery

Svatovítská katedrála

Metropolitní kapitula u sv. Víta se Správou Pražského hradu již tradičně pořádá mezinárodní festival Svatovítské varhanní večery. Záštitu nad 13. ročníkem převzali Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a Mons. Václav Malý, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Festival každé červencové úterý v 19 hodin nabídne zájemcům o varhanní hudbu mimořádný zážitek v jedinečném prostředí svatovítské katedrály. Bližší informace a předprodej vstupenek na varhannifestival.cz.