Svěcení klášterního kostela a oltáře v Drastech

klášterní kostel sv. Terezie z Avily, Drasty u Klecan

Svěcení klášterního kostela a oltáře sv. Terezie z Avily proběhne v sobotu 8. června od 10.00 v Drastech u Klecan, hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Sestry bosé karmelitky Vás srdečně zvou na tuto slavnost, při níž chtějí děkovat za Boží věrnost, ochranu a velkodušnost všech dobrodinců při výstavbě klášterní kvadratury a kostela.

Obřad svěcení bude živě vysílat TV Noe. Pro omezenou kapacitu kostela bude mše svatá také přenášena na dvůr před kostelem. Kvůli plánování míst k sezení, parkování a občerstvení prosíme všechny, kteří by se obřadu chtěli účastnit, aby nám svou přítomnost předem nahlásili na e-mail: karmel.svjosef@centrum.cz . Praktické podrobnosti budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách: karmeldrasty.eu .

Plakát k akci najdete zde.