Svěcení nového oltáře v Kytíně

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kytín

Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner posvětí nový oltář a požehná nový ambon při mši svaté 26. května ve 14.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kytíně.