Tříkrálová bohoslužba pro koledníky

kostel sv. Tomáše, Praha 1 - Malá Strana

Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner bude celebrovat Tříkrálovou bohoslužbu pro koledníky v pátek 5. ledna 2024 v 15.00 v kostele sv. Tomáše, v Praze 1 na Malé Straně. Následovat bude požehnání tříkrálovému průvodu.

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s místními Charitami a farnostmi po celé České republice. Jde o největší charitativní sbírku, která se stala symbolem solidarity s potřebnými lidmi v naší zemi. Tato sbírka je díky svému výtěžku nepostradatelná pro udržení stovek sociálních a zdravotních projektů Charity po celé zemi. Avšak je také možností, jak se evangelijní poselství Boží lásky může šířit v naší zemi. Provázejme v lednu modlitbou koledníky věnující svůj čas a úsilí, dárce za jejich otevřená srdce a příjemce pomoci.