Týden modliteb za jednotu křesťanů

farnosti a sbory

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2023. Jeho hlavním tématem je verš „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17)

Více informací, včetně textů, které vydala Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR, najdete na www.ekumenickarada.cz/tydny_modliteb