U sv. Apolináře vzniká vietnamská farnost

kostel sv. Apolináře, Praha – Nové Město

Vzhledem k potřebě samostatné pastorační péče o příslušníky vietnamské národnosti žijící na území Arcidiecéze pražské zřídil po projednání v kněžské radě Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, s účinností od 15. března 2024 Vietnamskou římskokatolickou farnost při kostele sv. Apolináře, Praha – Nové Město. V neděli 17. března při mši svaté od 11.30 zde Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup a generální vikář, předá dekret o zřízení farnosti.