Vánoce a roráty v katedrále

Svatovítská katedrála a kostel Všech svatých

Vánoce ve svatovítské katedrále

19. 12. v 19.00 koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

24. 12. Slavnost Narození Páně – půlnoční. Mše sv. ve 24.00, celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.

25. 12. Slavnost Narození Páně. Mše sv. v 8.30 (za svítání) a pontifikální mše sv. v 10.00 (ve dne), celebruje Mons. Jan Graubner.

26. 12. Svátek sv. Štěpána. Mše sv. v 10.00 s jáhny pražské arcidiecéze, celebruje Mons. Michael Slavík.

31. 12. Děkovná bohoslužba na závěr kalendářního roku. Nešpory s adorací na poděkování Bohu v 16.00, předsedá Mons. Jan Graubner.

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svatá v 8.30 a pontifikální mše sv. v 10.00, celebruje Mons. Jan Graubner.

V době adventní do 24. 12. se v katedrále slaví ranní mše svaté se zpěvy staročeských rorátů. V neděli v 8.30, v týdnu (po–pá) v 6.30, sobotní ranní liturgie s rorátními zpěvy se konají v kostele u Všech svatých na Pražském hradě v 7.00.