Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: G. Ph. Telemann, A. Vivaldi,
K. Horká. F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Caccini, G. B. Pergolesi, A. Dvořák, J. J. Mouret. Účinkuje NiTrioEnsemble: Kristýna Kůstková – soprán, Šárka Petříková – housle, Eva Prchalová – flétna, Štěpán Jinek – fagot, Ondřej Valenta – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1.