Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: N. Bruhns, A. Vivaldi, F. X. Brixi, G. B. Pergolesi, J. S. Bach, J. Ph. Rameau, J. J. Russoae, A. Dvořák, J. Teml, F. Mendelsohn-Bartholdy. Účinkují: Karolina Krejčí – soprán, David Coufal, Martin Bureš – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.