Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby.
Program: Guillaum Dufay. Účinkují: A. Demovičová, L. Preislerová, L. M. Smrkovská – mezzosoprány, J. Parma, M.  Rendoš – tenoři,
T. Hála – varhanní pozitiv a clavisimbalum. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty
a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.