Varhanní nešpory maltézských rytířů

zahrada Velkopřevorského paláce v Lázeňské ulici, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ koncert duchovní hudby. Program: J. S. Bach, J. Downland, G. Caccini,
Ch. Gounod, A. Lotti, L. Viadana, L. van Beethoven. Účinkující: Dechové okteto Pražské konzervatoře, Collegium Instrumentale, dirigují Pavel Tylšar a Michal Reiser. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.