Varhanní nešpory maltézských rytířů

řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: G Muffat, J. S. Bach, D. Buxtehude, W. A. Mozart, M. E Bossi, J. Brahms. Účinkují: Adam Suk a Pavel Svoboda – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.