Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: Jan Campanus Vodňanský – Rorando coeli, Staročeské roráty, písně starých kancionálů. Účinkují: Čeští madrigalisté, umělecká vedoucí: Veronika Hádková; Miroslav Pšenička – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.