Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: F. X. Brixi, J. K. Vaňhal, F. X. Thuri, B. M. Černohorský, J. Zach, M. Pšenička, J. K. Kuchař. Účinkují: Veronika Hádková – hoboj, Miroslav Pšenička – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.