Varhanní nešpory maltézských rytířů

zahrada Velkopřevorského paláce v Lázeňské ulici, Praha 1 – Malá Strana (v případě nepříznivého počasí v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem)

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: T. Susato, L. Viadana, G. Gervaise, J. Downland, J. S. Bach, H. Biebel, W. A. Mozart, A. Dvořák. Účinkují: Dechový oktet Pražské konzervatoře „Oktkoťátka“, Dechové soubory a Collegium Instrumentale Gymnázia a hudební školy hl.m. Prahy. Dirigují Pavel Tylšar a Michal Reiser. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.