Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici, Praha 1 – Malá Strana

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Reinberger. Účinkují: Olga Koblížková – soprán, Drahoslav Gric – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1. Vstup volný.