Varhanní nešpory maltézských rytířů

Řádový kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská ulice, Praha 1

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: G. Frescobaldi, J. K. F. Fischer, N. Porpora, J. S. Bach, F. X. Brixi, C. Saint-Saëns, P. E. Fletcher, C. Franck, J. Zwart. Účinkují: L. Švehlíková – mezzosoprán, I. Chřibková – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1.