Večer o Teologické sumě Tomáše Akvinského

Dominikánská 8, Praha 1

Dominikánský knižní salón věnovaný Teologické sumě Tomáše Akvinského se koná 10. ledna 2024 od 19.30 ve foyer barokního
refektáře v Dominikánské 8, Praha 1.

Teologická suma je mistrovským dílem středověké teologie, dodnes udivujícím propracovanou architekturou a pronikavostí vhledu. Kdo byl její autor, z jakých zdrojů při svém bádání vycházel a jak ovlivnil vývoj poznání a teologie dalších staletí? Přijďte strávit večer s Andělským učitelem, prohrabat se v jeho myšlenkách a traktátech a třeba i zažít radost z nalezení dalšího střípku pravdy.

Autor: Jean-Pierre Torrell OP, host: Irenej Šiklar OP, více na www.dominikanska8.cz