Vigilie letnic – nešpory

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Svatodušní vigilie se ve svatovítské katedrále uskuteční 27. května od 20.00. Celebruje arcibiskup Jan Graubner.