Víkendová velikonoční duchovní obnova s redemptoristou

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami, exerciční dům

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami srdečně zve na Víkendovou velikonoční duchovní obnovu s redemptoristou od 19. dubna – začínáme mší svatou v 17.00 – do 21. dubna ve 13.00. Vede P. Petr Beneš, CSsR. Cena 2 050 Kč.

Jak se přihlásit?
 přes formulář na https://svata-hora.cz/farnost/exercicie-a-duchovni-cviceni/
 e-mailem ex.dum@svata-hora.cz
 písemně na adresu Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II.