Výročí založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Svatá Hora u Příbrami

9. listopadu bude Výroční den založení Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, zároveň výročí posvěcení lateránské
basiliky. Poutní místo Svatá Hora u Příbrami nabízí možnost získat plnomocné odpustky.

Více informací najdete na www.svata-hora.cz