Zádušní mše sv. za zesnulé členy a příznivce Československé strany lidové

Kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí, Praha

Za odvahu a věrnost ideálům svobody a demokracie budeme dne 15. května 2024 vzpomínat na zesnulé členy a příznivce Československé strany lidové, na hrdinství signatářů jejího Obrodného proudu i na oběti zasvěceného života v dobách nacistické i komunistické totality.

V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2 se bude na Mezinárodní den rodiny a svátek sv. Žofie, mučednice konat dne 15. května 2024 ve 14.00 hodin zádušní mše svatá.

Hlavní celebrant R.D. ThLic. Ing. Cyril John, SJ, farní vikář, za účasti dalších duchovních a jáhnů. 

PROGRAM

  1. Úvodní slovo

Činnost podzemní Církve římskokatolické a katolických aktivistů

Obrodný proud Československé strany lidové v roce 1988 – 1989

  • Mše svatá

Přímluvy za zemřelé členy církevních a řeholních společenství

Přímluvy za zemřelé členy a příznivce Československé strany lidové

Přímluvy za oběti válečných konfliktů a za mír ve světě

  • Svátost pomazání nemocných
  • Požehnání 

Zájemci o svátost pomazání nemocných se mohou před bohoslužbou přihlásit, pokud před tím v průběhu 14ti dnů vykonají svátost smíření, lze při této bohoslužbě získat i plnomocné odpustky za podmínek přijetí Eucharistie a modlitby Vyznání víry, Otče náš i Zdrávas Maria na úmysl sv. Otce Františka, zájemci se registrují na elektronické adrese: info@kostelignac.cz.

S ohledem na vysoký věk a nepříznivý zdravotní stav duchovních osob, signatářů i příznivců Obrodného proudu Československé strany lidové bude zajištěn i online přenos.