Zádušní mše za Karla IV. v katedrále

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Kardinál Dominik Duka bude celebrovat zádušní mši za císaře Karla IV. v úterý 28. listopadu v 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Již za svého života Karel IV. ustanovil, aby na něho bylo pamatováno při bohoslužbách v jeho úmrtní den. Každý rok se proto bez přerušení od roku 1378 koná v tuto dobu rekviem na Karlštejně a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.