Mons. Herbst se stává emeritním biskupem

Biskup Karel Herbst SDB podal v říjnu letošního roku rezignaci na funkci pomocného biskupa, kterou papež František přijal. Od 1. prosince 2016 se stává emeritním pomocným biskupem pražským.

Herbst
Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

„Mým důvodem je jistá postupující únava a pocit, že by se do důchodu mohlo chodit už v 73 letech. Práce biskupa byl život v poklusu a já cítím, že už na to nemám,“ říká biskup Herbst.

Přestože ve své biskupské funkci končí, i nadále bude na přání pražského arcibiskupa kardinála Duky k dispozici pro pastorační návštěvy.

„Bratr kardinál by byl rád, kdybych nadále navštěvoval faráře podle jejich potřeb, kdybych měl biřmování, poutě, abych se dál věnoval naší arcidiecézi. Ale různá zasedání, schůzování, ježdění, úředničení – z toho se už vyvážu. Arcidiecézi chci sloužit dál, ale bude to v omezeném provozu,“ přiblížil své další působení emeritní biskup Herbst v rozhovoru pro Katolický týdeník.

Karel Herbst se narodil 6. listopadu 1943 v Praze. Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv. Pracoval v lokomotivním depu Praha-střed a při zaměstnání dálkově vystudoval gymnázium. Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-1973.

Na kněze byl vysvěcen apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem v roce 1973. Po vysvěcení působil jako farní vikář v Mariánských Lázních (1973-74) a na Svaté Hoře u Příbrami (1974-75). V letech 1975-86 byl bez tzv. státního souhlasu a pracoval u podniku Úklid jako čistič výkladních skříní.

Mezitím se Karel Herbst seznámil se salesiány Dona Bosca a tajně složil doživotní sliby. Až do roku 1986 pracoval s mládeží, především formou chaloupkového apoštolátu. V září 1986 mu byl vrácen tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a do roku 1989 působil jako administrátor ve Starém Sedlišti na okrese Tachov, poté ve Všetatech.

V roce 1990 se zapojil do oficiálního života salesiánů v Praze-Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor. Později spolupracoval při formaci diecézní katolické mládeže. V letech 1997-2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze-Dejvicích. V roce 2002 byl ustanoven světícím biskupem pražské arcidiecéze. Od 1. prosince se na vlastní žádost stává emeritním biskupem.