Personální složení Metropolitního soudu

Soudní vikář a předseda metropolitního soudu:

 • JCLic. Mgr. Ondřej Pávek

Místopředsedové metropolitního soudu:

 • PaedDr. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, JC.D.,O.Praem (1. místopředseda)
 • Mgr. Václav Pícha, JC.D. (2. místopředseda)

Soudci:

 • JCLic. Mgr. Stanislav Brožka (diecéze České Budějovice)
 • PhDr. JCLic. Mgr. Radim Cigánek
 • doc. JCLic. Mgr. Jiří Dvořáček, ICODr.
 • Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš
 • Mgr. Vojtěch Kunčar, JC.D.
 • Mgr. Jan Löffelmann, JC.D. (diecéze České Budějovice)
 • doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D., Th.D.
 • JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

Ochránce spravedlnosti:

 • JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský

Obhájci svazku:

 • JCLic. Mgr. Zoltán Balga
 • JCLic. Mgr. Lucie Moravcová
 • JCLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.

Notáři:

 • MUDr. Eva Vernerová (moderátorka soudní kanceláře)
 • RNDr. Michaela Grecová
 • PaedDr. JCLic. Mgr. Bartoloměj Marián Čačík, O.Praem. (pro záležitosti kněží)

Advokáti:

 • JUDr. Alexandra Bejvančická
 • Mgr. Jiří Čepl, O.Melit.
 • JCLic. Mgr. Rudolf Hušek (diecéze České Budějovice)
 • JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D.
 • Mgr. Petr Obdržálek
 • PhDr. Maria Mlada Ondrášová
 • JCLic. Mgr. Štěpán Šťastník
 • Mgr. Pavel Trefný
 • Mgr. Richard Urfus
 • Mgr. Petr Váňa, dipl. tech.
 • Mgr. Jan Zelenka

Soudní znalci:

 • MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Veritas Marie Holíková, SCB
 • PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D.