Brigádník na inventury (vhodné pro studenty VŠ)

Co Vás čeká:

  • Pomoc při provádění fyzických inventur ve farnostech
  • Zadávání inventur do informačního systému

Co Vám můžeme nabídnout:

  • mzdové ohodnocení Kč 170,- na hodinu

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis. Arcibiskupství pražské IČ: 00445100, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha1, bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve strukturovaném životopise a motivačním dopise, jakož i kontaktní údaje pro účel konání výběrového řízení z titulu plnění smluvní povinnosti a předsmluvních aktivit. V případě výběru uchazeče budou osobní údaje použity k přípravě pracovní smlouvy a povinné dokumentace. Osobní údaje nebudou v rámci přijímacího řízení předávány třetím osobám.

Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.