Likvidace lepry

Likvidace lepry (dále jen LL) byla zřízena pražským arcibiskupem jako církevní právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. listopadu 2010. LL je pokračovatelem v činnosti, kterou po 19 let vykonávalo občanské sdružení LL-Likvidace lepry o.s., jež bylo založeno 4. března 1992 Jiřím Holým jako nevládní nezisková organizace. Likvidace lepry o.s. se tak stalo jediným sdružením, které vzniklo v České republice a které aktivně pomáhalo malomocným.I současná LL má za primární cíl pomáhat léčit infekční choroby (lepra, tuberkulóza) ve třetím světě.

Uganda-podpora-pestitelu-kavy
Uganda – podpora pěstitelů kávy

Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s ILEP (mezinárodní organizace na pomoc malomocným), kde figurovala LL-Likvidace lepry jako přidružená organizace.Pro komunikaci s leprocentry ve třetím světě (celkem na 60 místech) byla započata spolupráce s německými firmami DAHW a Action Medeor, které působí na poli pomoci malomocným již dlouhou dobu jako dodavatelé léků (viz Partneři)18. května 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Jiřím Holým jakožto stávajícím předsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základě tohoto ujednání přešlo LL-Likvidace lepry o.s. pod Arcibiskupství pražské a v jeho činnosti tak nyní pokračuje Likvidace lepry.Stopa LL byla zanechána přibližně v 60 misijních centrech, léčících malomocenství v Africe, Asii a Jižní Americe. Tato zařízení již obdržela léky a materiál za více než 100 000 000 Kč.Od roku 1994 je pravidelně vydáván Misionář malomocných (dále MM),  který poprvé vyšel v nákladu 10 000 kusů a nyní je pořizován v počtu překračujícím 50 000. MM má za úkol informovat dárce o činnosti LL. 

Kontakt

Generální vikář
Mons. ThDr. Jan Balík PhD.
E-mail: sekretar.balik@apha.cz

Ředitel Likvidace lepry
Bc. Lubomír Hajas
E-mail: lubos@lepra.cz