Církevní školství

5532 žáků a studentů v církevních školách Pražské arcidiecéze

Církevní školství představuje v Pražské arcidiecézi jednu z prioritních oblastí podpory a pastorace, jak je patrné ze Strategie a koncepce církevního školství Arcibiskupství pražského, i nadačního fondu sv. Ludmily. Pražské arcibiskupství poskytuje podporu právní, ekonomickou, finanční a duchovní, kdy ve školách působí buď přímo školní kaplani, případně škola spolupracuje s místním duchovním správcem. V roce 2021 Arcibiskupství pražské zorganizovalo Den církevních škol s živými on-line vstupy a možností si školu prohlédnout a debatovat s jejími učiteli i žáky.

Církevní školy jsou díky své mnohaleté práci širokou veřejností vnímány jako nedílná součást vzdělávacího systému v celém spektru typů a druhů škol. Poskytují nejen bezpečné prostředí, ve kterém je rozvíjena osobnost každého žáka a studenta na základě jeho potřeb, ale také kvalitní výchovu a vzdělání. Církevní školy chtějí na místě svého působení propojovat žáky, rodiče, učitele, místní samosprávu a další subjekty. Tento záměr vytváří prostor ke vzájemnému poznávání, spolupráci, k respektu a v neposlední řadě k propojování života a světa věřících a nevěřících žáků a učitelů. Přestože jsou školy církevní a jsou ve svých vzdělávacích plánech postavené na pilířích žitého křesťanství, mohou se v nich vzdělávat všichni žáci a studenti bez rozdílu křesťanské či jiné duchovní tradice.

V Pražské arcidiecézi působí čtrnáct škol a školských zařízení, které zřizuje přímo pražské arcibiskupství. Jedná se o šest mateřských škol, dvě školy základní, jednu školu uměleckou, tři školy střední, dvě gymnázia, dvě vyšší odborné školy a křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu. Vedle toho je v Pražské arcidiecézi také patnáct škol a školských zařízení zřízených jinými církevními zřizovateli. Mezi zřizovatele patří Suverénní řád maltézských rytířů, Česká provincie řádu sv. Augustina, Kongregace dcer Božské lásky, Římská unie řádu sv. Voršily, Provincie Kongregace dcer Panny Marie pomocnice, Česká kongregace sester dominikánek, Salesiánská provincie a Kongregace školských sester sv. Františka. V celé Pražské arcidiecézi se v roce 2021 v těchto školách vzdělávalo celkem 5532 žáků a studentů.

Podpora škol je důležitá nejen ze strany jednotlivých zřizovatelů, ale i vlastníků budov škol, rodičů, absolventů a dalších subjektů proto, aby školy mohly plnit i v dalších letech svou nezastupitelnou funkci v segmentu vzdělávání a výchovy.

Podívejte se na Den církevního školství 2021

Stránka o dni církevního školství zde.