Arcidiecézní centrum mládeže

Arcidiecézní centrum pro mládež je pověřeno arcibiskupem pražským sloužit mladé generaci v arcidiecézi. Kromě jiného tak zprostředkovává spojení mezi biskupem, mladými lidmi a všemi, kteří se mládeži věnují.

Mladez
Arcidiecézní centrum mládeže

Smyslem centra je podpora i přímá realizace aktivit, které směřují k rozvíjení křesťanské osobnosti mladých lidí v rámci církve s důrazem na rozměr jak místní zakotvenosti (farnost, komunita mládeže, malé společenství), tak i začlenění do větších celků (diecéze, světová církev).

Mladez-02
Arcidiecézní centrum mládeže

Kontakt

Arcidiecézní centrum pro mládež
Centrum Nazaret

Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 – Kunratice


Tel.: +420 733 161 614
E-mail: acm@apha.cz
Web: adcm.cz