Pastorační středisko

Arcibiskupství pražské zřídilo Pastorační středisko, aby usnadnilo zpřístupnění křesťanství věřícím i nevěřícím lidem. Naplňuje pastýřskou starost biskupa o rozvoj různých druhů apoštolátu, koordinaci a vnitřní propojení apoštolských děl v diecézi. Poskytuje rovněž konzultace, poradenství, organizuje přednášky a kurzy. Zajišťuje materiály, zajišťuje setkání pro další vzdělávání kněží, jáhnů a těch, kdo konají různé služby v církvi. V neposlední řadě také pečuje o pastoraci a misii na internetu. Vytváří a spravuje internetové stránky, facebookové profily a on-line linku víry.

Pastoracni-stredisko
Pastorační středisko