Pedagogické centrum

Pedagogické centrum vzniklo 1. září 2017 jako pracoviště zaměřené na službu veřejným, soukromým i církevním školám v oblasti výchovy k hodnotám a porozumění křesťanským tradicím, kultuře a etice v mezilidských a celospolečenských vztazích.  

2014x618v1b
Pedagogické centrum

POSLÁNÍ A ÚČEL

Posláním Pedagogického centra je vytvářet a realizovat různé typy programů pro žáky a pedagogy za účelem metodické podpory výuky témat, která jsou úzce spjatá s křesťanstvím nebo která může křesťanský pohled významně obohatit. V našich programech je žákům nabídnuto poznání a porozumění skutečnostem, kterými jsou například:

 • TRADICE související se slavením Vánoc, Velikonoc a jiných křesťanských svátků; jejich hodnoty a smysl.
 • SYMBOLIKA a KRÁSA křesťanských kulturních a literárních památek (kostely, Bible, výtvarná díla).
 • HODNOTY související s hledáním životního stylu a odpovědí na existenciální otázky a otázky po smyslu.
 • SPOLEČENSKÁ TÉMATA a jejich souvislost s hodnotami společnými všem lidem, se zachováním života na Zemi a s mírovým soužitím národů.

Pedagogické centrum získalo v květnu 2018 akreditaci MŠMT pro pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

OBLASTI ČINNOSTI PEDAGOGICKÉHO CENTRA PRO ŠKOLY A FARNOSTI

Pedagogické centrum připravuje a bude pravidelně doplňovat a rozšiřovat konkrétní nabídku v těchto oblastech:

Výchova a hodnotyKurzyMateriályPodpora farností
Termínované programy
Stálá nabídka 
Kurzy pro pedagogy
v systému DVPP
na vybraná témata
Metodické materiály
pro pedagogy
Podpora farností ve
vytváření vlastních
programů pro školy
a při přípravě vlastních
lektorů

VÝCHOVA A HODNOTY: 

Celoroční nabídka pro školní rok 2019 – 2020: Podrobné informace na stránkách www.vychova-hodnoty.cz

Po masopustu přichází ČAS odhodit masky a obnovit vztahy… – cyklus nových programů v sekci Životní styl (od února 2020, celoročně)

2020 – ROK BIBLE při příležitosti 1600. výročí smrti sv. Jeronýma, autora prvního překladu Bible do latiny a patrona překladatelů (celoroční nabídka), viz programy v sekci Písemné a umělecké památky

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY A RODIČE: celoročně nabízíme setkání o hrách a videohrách s naším expertem na toto téma.

PŘIPRAVUJEME NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Programy na výročí spojená s Karlem Škrétou (410 let od narození), bitvou na Bílé hoře (400 let od bitvy) a Janem Amosem Komenským (350 let od smrti).

USKUTEČNĚNÉ PROGRAMY A REFERENCE

Tematické projekty:

 • Týdny pro školy – Výchova a hodnoty 2019 (nabídnuto 31 programů, účast 1199 žáků v 57 skupinách, zúčastnili se žáci z 23 základních a 8 středních škol)
 • VELIKONOCE 2019 (nabídnuto 30 programů, účast 1582 žáků v 61 skupinách; zúčastnili se žáci ze 4 MŠ, 21 ZŠ a 5 SŠ)
 • VELIKONOCE 2018 (nabídnuto 24 programů, účast 1960 žáků v 89 skupinách; zúčastnili se žáci ze 6 MŠ, 34 ZŠ a 1 SŠ)
 • Týden pro školy – Výchova a hodnoty 2018 (nabídnuto 27 programů, účast 1591 žáků ve 78 skupinách; zúčastnili se žáci ze 31 ZŠ a 8 SŠ)
 • Podzim 2018: 100. výročí založení Československa; Vzpomínka na zemřelé; 100. výročí ukončení Velké války (nabídnuto 12 programů, účast 1727 žáků v 76 skupinách, zúčastnili se žáci 2 MŠ, 19 ZŠ a 1 SŠ).
 • ADVENT A VÁNOCE 2018 (nabídnuto 29 programů, účast 3210 žáků ve 128 skupinách; zúčastnili se žáci z 5 MŠ, 52 ZŠ a 8 SŠ)
 • Týden pro školy – Výchova a hodnoty 2017 (nabídnuto 18 programů, účast 1940 žáků ve 78 skupinách; zúčastnili se žáci ze 31 ZŠ a 4 SŠ)
 • ADVENT A VÁNOCE 2017 (nabídnuto 25 programů, účast 2640 žáků ve 113 skupinách; zúčastnili se žáci ze 4 MŠ, 49 ZŠ a 4 SŠ)

KONTAKTY

Adresa

Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského

Jindřišská 30
110 00 Praha 1


E-mail: pgcentrum@apha.cz

Náš tým

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
vedoucí Pedagogického centra

E-mail: zimmermannova@apha.cz
Tel.: +420 734 262 289

ThLic. PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.
metodička a lektorka Pedagogického centra

E-mail: PavlaEdita.Hercikova@apha.cz
Tel.: +420 734 262 294

Mgr. Michal Ondra
metodik a lektor programů pro školy

E-mail: Michal.Ondra@apha.cz
Tel.: +420 734 262 294

Mgr. Eliška Vrbová
metodička a lektorka programů pro školy

E-mail: Eliska.Vrbova@apha.cz
Tel.: +420 734 262 294