Vězeňská duchovní služba

Na území pražské arcidiecéze se nalézá:

  • Vazební věznice Praha-Pankrác
  • Vazební věznice Praha- Ruzyně (s pracovišti Velké Přílepy a Praha-Řepy)
  • Vinařice
  • Jiřice
  • Příbram-Bitýz.

Chcete li nalézt adresu, kontaktovat zodpovědné zaměstnance Vězeňské služby ČR, dozvědět se základní informace, můžete využít stránky VS ČR a jednotlivých věznic.

V těžké situaci mnozí věznění vyhledávají pomoc duchovních, kteří jsou oprávněni ve věznicích působit na základě pověření svých církví, buď jako dobrovolníci nebo jako kaplani.

Většina dobrovolníků z deseti různých církví, včetně katolické, je sdružena v zaps. spolku Vězeňská duchovenská péče. Na stránkách této organizace je dostupný i přehled katolických i nekatolických kaplanů všech věznic v ČR a kontaktů na ně.

Kaplani jsou, po zkušenosti z dobrovolnické služby, pověřováni službou ve věznicích již jako zaměstnanci VS ČR. Slouží všem zájemcům, i z jiných církví, i nepokřtěným, podle jejich zájmu.

Vězeňským kaplanem pro Arcidiecézi pražskou je RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, tel.: 776 252 251, e-mail: prevrat@volny.cz. Více o něm v rozhovoru.


ZPRAVODAJ NA TÉMA VĚZEŇSTVÍ

Zpravodaj Arcibiskupství pražského z února 2014 byl věnován problematice vězeňství a vězeňské duchovní službě. Naleznete v něm mimo jiné články Za každou tváří jiný příběhAby vězeň vyšel ven jako lepší člověkBlues rýnovické vězniceO žaláři duše a amnestii