Podzim a zima, čas naděje

Zlátnoucí a padající listí je neklamným znamením blížící se zimy. Les a stromy se připravují na nadcházející studené období. Jejich aktivita a životní pochody se zpomalují a stromy se postupně připravují k zimnímu odpočinku, který bude trvat až do doby, kdy je zvyšující se teploty a prodlužující se doba slunečního svitu opět probudí k životu. Strategie přečkání zimy je u různých druhů stromů odlišná, pro příklad stačí zmínit rozdíl mezi jehličnatými a listnatými stromy. Les se připravuje nejen na zimu, ale i na další život a obnovu. S listy tak na podzim padají i semena a plody jednotlivých druhů stromů. To je pro nás lesníky příležitost pro získání osiva, jejž nebo které vysejeme do lesních školek a vypěstujeme z něj sazenice, jejichž výsadbou, na holiny vznikající v současné kůrovcové kalamitě, položíme základ nové generaci lesa. Vzhledem k různé strategii jednotlivých druhů stromů při šíření semen musí lesníci volit rozdílné přístupy pro jejich sběr. Někdy stačí semena sebrat pod rodičovskými stromy, což platí například pro dub a buk. Tento sběr zčásti zajišťujeme vlastními zaměstnanci., jindy je nutné objednat trhače šišek, aby ve vrcholcích korun vysokých jehličnanů očesali šišky. Jako první se sbírají šišky jedlí. Jedná se o náročnou a nebezpečnou práci, bez níž bychom jen obtížně položili základ pro novou generaci lesa.

Zachovat nejkvalitnější genofond našich lesů je povinností každého lesníka. Vyhledávat nejkvalitnější stromy všech dřevin, sbírat jejich plody, vypěstovat z nich sazenice v lesních školkách a znovu je vracet do lesů, pokud tak příroda nezajistí sama, je pro lesníka důležitý úkol. Naši předkové měli na každém lesnickém úseku okrskovou školku, kde sazenice v místě pěstovali a sázeli „ze země do země“. Dnes není problém nakoupit sazenice v centralizovaných velko-školkách. Ale pečlivě vybrané místní stromy jsou základem nového zdravého lesa. V září jsme započali sběrem šišek jedle ze stojících stromů, plody javorů, jeřábů, dokonce hrušní a jabloní. V říjnu následovalo hlavní období sběru žaludů a bukvic. V zimě až do února sbíráme šišky borovice, modřínu a nesmíme zapomínat na smrk, který má stále své místo v našich lesích. Poděkování pak patří všem, kteří i v době kalamity se podílí na sběru semen lesních dřevin, aby byl založen les nový, pestrý a zdravý.

(Autor: Hrdina, Mochán)