Myslivost

Myslivost má v  České republice bohatou historickou tradici sahající hluboko do minulosti a je považována za významnou součást našeho  kulturního dědictví.  Jejím hlavním posláním je systematická a kvalitní  péče o krajinu a v ní volně žijící zvěř. Odloučení vlastnického práva od práva myslivosti, pokračující změny ve využívání krajiny, stavební činnost, intenzifikace zemědělské a lesnické výroby, rekreační tlak jsou faktory, které musí být  při managementu zvěře zohledněny (péče o úživnost honitby, klidové zóny, přezimovací obůrky to vše založené na odbornosti a tradici české myslivosti).

Ymslivost

Velkou výzvou současnosti pro  lesníky a myslivce je  v kontextu probíhající kůrovcové kalamity, jenž je doprovázena vznikem velkých holin, zajištění takových stavů zvěře, které umožní zdárné odrůstání druhově pestrých lesů  bez zvýšených nákladů na jejich ochranu.  Základním principem pro odpovědné a vyvážené hospodaření  v lesích a honitbách arcibiskupství pražského je skutečnost, že prostředky získané z výkonu práva myslivosti a pronájmů honiteb jsou z velké části vráceny zpět do lesa. Snahou arcibiskupství je přispět k uchování bohatství české myslivosti a jejímu předání dalším generacím. V současné době dobíhá proces vytváření vlastních honiteb. Většina nově uznaných honiteb v držení Arcibiskupství pražského je myslivecky obhospodařována ve vlastní režii a pouze menší  část je  určena k pronájmu.

Více informací o pronájmu honiteb a poplatkových lovech v režijních honitbách poskytne:

Referent myslivosti a ochrany přírody: Ing. Roman Smetana 
E-mail: roman.smetana@apha.cz
Tel.: 220 181 735
Mob.: 776 101 500

POPLATKOVÉ LOVY

Tímto vás zveme k lovům v honitbách arcibiskupství pražského, které  ve spojení s  profesionalitou lesnického personálu, vysokým standardem nabízených služeb a důsledným dodržováním mysliveckých tradic, pro Vás budou zajisté hlubokým zážitkem na celý život.

Lesní správa nabízí poplatkové lovy v níže uvedených režijních honitbách:

Rožmitálsko

V oblasti jihozápadních Brd jsou situovány tři honitby (Roželov, Teslíny a Chynín), ve kterých je možno lovit především spárkatou zvěř.

Normovány jsou stavy zvěře vysoké, černé a srnčí, dále je možné lovit i migrující jedince jelena siky.

Pro lovecké hosty lze zajistit ubytování v rožmitálském penzionu Panský dům, který arcibiskupství provozuje. Případně je k přenocování možné využít i loveckou chatu Moricka, která je umístěná téměř ve středu honitby Roželov.

Moricka-nova2
Foto: Archiv Lesní správy AP

Dolní Břežany a okolí

Jižně od pražské metropole, v blízkosti měst Dolní Břežany a Jílové u Prahy se nachází dvě honitby arcibiskupství pražského  – Okrouhlo a Turyň

Honitba Okrouhlo je bohatě zazvěřena zejména kvalitní mufloní zvěří, dosahujících až bodového hodnocení více než 205 bodů CIC. Dále je možno lovit zvěř srnčí a černou. 

V honitbě Turyň poskytujeme možnost lovu zvěře srnčí, černé a popřípadě i daňčí, s nepravidelným výskytem.

Dsc-2201
Foto: Petr Kobrle

Nový Dům

Honitba Nový dům vznikla v roce 2016 sloučením původních honiteb Nový dům a Horní Blatno v nejatraktivnější části Krušných hor. Tím vznikla lesní jelenářská honitba o rozloze téměř 2300 ha.

Lov jelení a černé zvěře v NPR Novodomské rašeliniště a v její bezprostřední blízkosti, nabízí nevšední zážitky horské myslivosti ve velmi dobře zazvěřené honitbě. 

Bonusem pro vytrvalé a zdatné lovce může být i setkání s tetřívkem v jeho přirozeném prostředí.

Myslivost2
Foto: Václav Přibáň

Nejdecko

V západní části Krušných hor, severně od města Nejdek nabízíme možnost lovu zejména jelení zvěře v krásném prostředí horských lesů na ploše více než 5 600 ha tvořenou čtyřmi honitbami – Rolava, Tisová, Jelení vrch a Nejdek.

Podmanivé prostředí hlubokých horských lesů, luk a rašelinišť si v kombinaci s lovem kvalitní jelení zvěře zajisté získá srdce nejednoho myslivce.

D7-0248-07
Foto: Václav Přibáň

Lovu Zdar!