Polesí Praha

Polesí Praha zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně a farností Beroun, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Neratovice, Nové Strašecí, Nymburk, Pečky, Rakovník, Řevnice, Slaný, Smečno, Stará Boleslav, Unhošť, Uhlířské Janovice, Zbečno, Zlonice a Žebrák Čechtice, Divišov, Louňovice pod Blaníkem, Příbram-Svatá Hora, Sázava-Černé Budy, Veliš u Vlašimi a Zruč nad Sázavou.

Rozptylene-2-1
Farní les na Velízu

Louňovické panství se ve vlastnictví pražského arcibiskupství ocitly po smrti Karla Adama Lva z Říčan (v roce 1672), který jej podle své závěti odkázal pražským arcibiskupům na „věčné časy“. Pozemková reforma připravila arcibiskupský velkostatek v Louňovicích pod Blaníkem o naprostou většinu jeho zemědělské půdy, průmyslové závody i zámek. V jejím důsledku se tak změnila jeho ekonomická struktura. Louňovický velkostatek se stal závodem zaměřeným na lesní hospodářství. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházwjí lesní pozemky spravované polesím Praha (červená barva).

Mapa-praha

Polesí Praha obhospodařuje lesy na území, ve kterém se nevyskytuje historický majetek původních arcibiskupských a kapitulních velkostatků. Jedná se o lokality uvnitř arcidiecéze (potažmo Středočeského kraje), a to zejména v okresech Rakovník, Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín a Kutná Hora; mimo arcidiecézi leží arcibiskupský majetek v Sovínkách. Polesí tedy pečuje o rozptýlené lesy různých výměr (od zanedbatelných parcel po desítky hektarů) ve vlastnictví arcibiskupství, kapitul a především farností. Pro tyto lesy zajišťuje polesí výkon odborného lesního hospodáře a v arcibiskupských a propachtovaných lesích také komplexní lesnickou činnost.

HISTORIE

Polesí Praha spravuje velmi pestrý majetek různého historického původu – od středověkých církevních držav přes majetky nabyté v dědictví nebo odkazem po lesy nakoupené v současnosti. Příklad za všechny: Mezi nejstarší majetky patří les na Velízu (viz výše), nyní farní, který již v 11. století náležel k tehdejšímu benediktinskému klášteru. Velíz byl svědkem raných českých dějin – v r. 1003 zde byl na lovu zajat nepřátelskými Vršovci přemyslovský kníže Jaromír. Z vděčnosti za záchranu zde nechal postavit kapli sv. Jana Křtitele. Tuto událost připomíná centrální freska v kapli arcibiskupského paláce v Praze.

CHARAKTERISTIKA, ZAJÍMAVOSTI, VIZE A VÝZVY

Charakteristika, zajímavosti i vize a výzvy polesí Praha mají zásadní společný jmenovatel – rozptýlenost a tím i pestrost co do velikosti, kvality produkce dřeva, ekologické hodnoty i možností obživy pro místní obyvatele. 

Rozptylene-historie
Modlitba poutníků u kaple sv. Marie Magdalény na Malém Blaníku

Není třeba připomínat známý Blaník, na Velkém Blaníku je v provozu rozhledna, na Malém Blaníku se nachází torzo barokní poutní kaple sv. Marie Magdalény. V současné době jsou již k vidění pouze obvodové zdi a uprostřed se tyčí smrk zvaný Velký mnich, nicméně arcibiskupství zamýšlí kapli obnovit. Najdeme zde také majetky hospodářsky stabilní, s řadou přírodních zajímavostí, i velmi zanedbané, v nepříznivých půdních a klimatických podmínkách, u obcí pod náporem černých skládek, či naopak velmi odloučené a dopravně nepřístupné apod. U části těchto lesů se nabízí prostor pro pozemkovou směnu. 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo polesí: Jílovská 63, Sulice 251 68 

Jméno a příjmeníFunkceKontaktní informace
Ing. Jan Vinický
Zástupce vedoucího polesí
Hajný lesního úseku Kladno
E-mail: jan.vinicky@apha.cz
Mob: 737 917 877
Ivo NovákHajný lesního úseku BlaníkE-mail: ivo.novak@apha.cz
Mob: 733 485 435
Ing. Jaroslav HudzieczekHajný lesního úseku KolínE-mail: jaroslav.hudzieczek@apha.cz
Mob: 775 170 893

Na tomto místě je vhodné uvést, že v rámci Arcidiecéze pražské existují další vlastníci lesa, kteří obhospodařují les po své ose, nikoli prostřednictvím Lesní správy, resp. u nichž je forma správy lesa dosud v řešení. Jsou to farnosti Benátky nad Jizerou, Hrádek, Keblov, Říčany u Prahy, Sedlec-Prčice, Starý Knín, Vlašim a Zdislavice.