Ústředí Lesní správy

Ústředí Lesní správy řídí jednotlivá polesí, zabezpečuje pro lesnický provoz výkon specializovaných činností (viz jednotlivé pracovní pozice níže), uskutečňuje obchodní a platební styk, jedná za Lesní správu s dalšími útvary arcibiskupství a poskytuje jim součinnost, odborně podporuje církevní právnické osoby podřízené arcibiskupství, jedná za arcibiskupství v záležitostech lesního hospodářství a myslivosti s dodavateli, odběrateli a jinými smluvními partnery, dále s úřady, sousedy a odbornou i širokou veřejností.

Ustredi-2-1-1
Ústředí Lesní správy

Podrobnosti k vybraným činnostem naleznete v sekci Lesní hospodářství, případně na odkazech níže:

  • lesní výroba
  • obchod se dřevem
  • myslivost
  • dotace
  • veřejnost a ochrana přírody

Kontaktní osoby

Jméno a příjmeníFunkceKontaktní informace
Ing. Milan MochánŘeditel Lesní správyE-mail: milan.mochan@apha.cz
Tel.: 220 181 721
Ing. Jakub Caska, Ph.D.Zástupce ředitele LES pro ekonomikuE-mail: jakub.caska@apha.cz
Tel.: 220 181 611
Mob.: 605 206 707
Ing. Jan FerklZástupce ředitele LES pro výrobuE-mail: jan.ferkl@apha.cz
Tel.: 220 181 514
Mob.: 724 523 933
Ing. Vladimír CahákZástupce ředitele LES pro obchod E-mail: vladimir.cahak@apha.cz
Tel.: 220 181 735
Mob.: 739 544 996
Ing. Soňa BenešováVedoucí účetní LESE-mail: sona.benesova@apha.cz
Tel.: 220 181 735
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.
Provozní inspektor a referent ochrany přírody
E-mail: milos.kucera@apha.cz
Tel.: 220 181 514
Mob.: 737 789 151
Ing. Tomáš GerlingSpecialista IT E-mail: tomas.gerling@apha.cz
Tel.: 220 181 610
Mob.: 733 755 614
Anna SoučkováSekretářkaE-mail: anna.souckova@apha.cz
Tel.: 220 181 721
Ing. Roman SmetanaReferent myslivosti a odbytuE-mail: roman.smetana@apha.cz
Tel.: 220 181 610
Mob.: 776 101 500
Ing. Pavlína ČmelíkováReferent lesnických staveb a HIME-mail: pavlina.cmelikova@apha.cz
Mob.: 724 524 461
Ing. Miroslav MacákReferent stavebE-mail: miroslav.macak@apha.cz
Mob.: 739 521 041
Ing. Pavel Semerád Referent LHP-LHE-OLHE-mail: pavel.semerad@apha.cz
Mob.: 731 429 599
Ing. Klára Žůrková


Ing. Etela Hortová
Referent dotacíE-mail: klara.zurkova@apha.cz
Tel.: 220 181 633
Mob.: 733 591 541
E-mail: etela.hortova@apha.cz
Mgr. Martina ŠtěpánkováReferent pozemkové evidenceE-mail: martina.stepankova@apha.cz
Tel.: 220 181 633
Mob.: 739 544 995
Hana Švecová, DiSÚčetníE-mail: hana.svecova@apha.cz
Tel.: 220 181 634
Bc. Lubica VadlejchováÚčetníE-mail: lubica.vadlejchova@apha.cz
Tel.: 220 181 547
Martina VávrováÚčetníE-mail: martina.vavrova@apha.cz
Tel.: 220 181 728
Mob.: 723 722 991
Mgr. Erika KroupováÚčetní, fakturantE-mail: erika.kroupova@apha.cz
Tel.: 220 181 728

Sídlo – korespondenční adresa (kam napsat):

Arcibiskupství pražské
Sekce Lesní správa
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany

Pracoviště – kontaktní adresa (kam přijít): 

Lesní správa
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6 – Dejvice 
(3. patro, levé křídlo, vzadu)

Telefon: +420 220 181 721
E-mail: les@apha.cz
Web Lesní správy
IČ: 00445100,
DIČ: CZ699006518 (jsme plátci DPH)

Statutární zástupce: Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář pro správu a organizaci diecéze