30. let od úmrtí kardinála Františka Tomáška

Ve čtvrtek 4. srpna uplyne přesně 30 let od chvíle, kdy zemřel pražský arcibiskup kardinál František Tomášek. Rekviem za tuto významnou osobnost moderních českých dějin odslouží tento den, tedy 4. srpna, od 18.00 ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka. Přímý přenos zádušní mše můžete sledovat na https://katedrala.tv/

Tomasek

„Třicáté výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška nás ve vzpomínkách vrací do prvních let znovunabyté svobody. Kardinál Tomášek se tehdy stal legendou a reprezentantem obyvatel Československa. Ze svých návštěv Slovenska vím, že i Slováci ho považovali za svého kardinála. Stal se legendou proto, že jeho morální fundament vyrůstal ze zdravých kořenů vyrůstajících z jeho vzdělání, které získal mj. na Slovanském gymnáziu v Olomouci,“ vzpomíná na kardinála Tomáška emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. „Vyrostl v olomoucké arcidiecézi, jako její kněz, katecheta a teolog věděl, jakou roli hraje v naší zemi cyrilometodějský odkaz, a to jak v oblasti duchovní a kulturní, tak i státotvorné,“ dodává kardinál Duka, podle něhož není pravda, že se František Tomášek nedokázal v šedesátých letech postavit komunistickému režimu. „Pochopil, že cestou spolupráce s tehdejším režimem jít nelze, a to ještě před nastoupením papeže Jana Pavla II.,“ upozorňuje kardinál Dominik Duka. A uzavírá: „Měli bychom vzpomenout na jeho katechetická kázání, která prošla velkou částí Čech a Moravy. Jeho zájem o výchovu dětí, jeho známá Pedagogika, kterou vydal pod pseudonymem Tomáš Malý ve vatikánském nakladatelství, je dostatečným důkazem toho, že vždy myslel na mladou generaci. Ne vždy s vděčností vzpomínáme na tuto osobnost, která dokázala propojit moravský a český katolicismus a myslím si, že vtom je i odkaz, na který může navázat současný pražský arcibiskup Jan Graubner.“

(pri)

Kard. tomášek 2
Kard. tomášek 3
Kard. tomášek 1