30. výročí Arcidiecézní charity Praha. Biskupové z Indie, Ugandy a Běloruska osobně poděkují dárcům za poskytnutou pomoc

Arcidiecézní charita Praha si letos připomíná 30. výročí obnovené činnosti.Současně se sociální prací v pražské arcidiecézi začala v roce 1993 pomáhat i v rozvojových zemích. Program Adopce na dálku® a další projekty změnily za tři dekády životy desetitisíců chudých lidí k lepšímu. Českým dárcům za tuto pomoc přijedou v dubnu poděkovat biskupové z diecézí v Indii, Ugandě a Bělorusku, kam směřuje charitní pomoc.

Setkani-ilustracni-snimek

Historie Charity v pražské arcidiecézi sahá až do roku 1919, kdy se existující církevní spolky a ústavy sdružily a začaly působit jako jeden celek. Během protektorátu a za éry socialismu bylo působení Charity tehdejšími režimy omezeno. Ke svobodnému působení se vrátila po Sametové revoluci. „Rok 1993 vnímáme jako jeden z historických mezníků, kdy začala Charita opět svobodně fungovat a rozvíjet své poslání,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Současně se sociální prací v pražské arcidiecézi začala Arcidiecézní charita Praha rozvíjet programy na pomoc v rozvojových zemích. Po svém znovuzaložení se neobrátila jen s nataženou rukou na západ, ale s vlastní pomocí se obrátila k chudým zemím.

35 tisíc „adoptovaných“ dětí

Prvním počinem byla podpora chudých dětí ze slumů v indické Kalkatě. Charita našla české rodiny, které těmto dětem platily náklady na vzdělání. Díky tomu mohly začít chodit do školy. Úspěch této formy pomoci a kladné ohlasy od českých dárců daly vzniknout programu Adopce na dálku®. Během tří dekád se rozšířil do mnoha zemí světa (Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika, Kazachstán, Bělorusko a další). Ke vzdělání pomohl více než 35 tisícům chudých dětí a dnes je nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí.

Na program Adopce na dálku® navázala Arcidiecézní charita Praha řadou dalších rozvojových programů: Českou nemocnicí v Ugandě, stavbou několika škol, výstavbou studní, mikrofinancováním, zakládáním svépomocných skupin atd.

Setkání s biskupy

Setkání se uskuteční v neděli 23. dubna od 15 hodin v Braunově domě na Karlově náměstí v Praze 1. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je třeba, aby se zájemci o účast registrovali na adrese: setkani30@praha.charita.cz. 

U příležitosti 30. výročí navštíví Prahu biskupové ze zemí, kam se dnes soustřeďují nejrozsáhlejší rozvojové programy pražské Charity – z Indie, Ugandy a Běloruska. „Dárci se budou moci se vzácnými zahraničními hosty osobně setkat a dozvědět se z první ruky o výsledcích české pomoci v zahraničí,“ zve na setkání Jaroslav Němec. Pozvání přijal arcibiskup Paul Ssemogerere z Kampaly (Uganda), biskup Gerald Isaac Lobo z Udupi (Indie), biskup Aleh Butkevich z Vitebska (Bělorusko) a další biskupové a spolupracovníci Charity.

Kontakt: PhDr. Jarmila Lomozová, lomozova.jarmila@praha.charita.cz, tel.: 737 28 28 10.